عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال چرخشگر (خچرخش)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/12


یک سناریوی شمارش و موج Y در میان مدت:

 

به نظر میرسد رشد اخیر از کف کانال در تکمیل الگویی  که هنوز نوع آن مشخص نیست در قالب Y از یک کامپلکس زمان بر باشد. 

مجدد پس از اصلاح اخیر انتظار برگشت روند و افزایش قیمت از محدوده حمایتی با رعایت حد ضرر میرود:

دو هدف مهم مقاومتی سهم 250- 350 است.

مینا یوسفی