عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانک صادرات (وبصادر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/14


وبصادر را به روز رسانی نموده ایم مشاهده میشود سهم پس از تکمیل یک کارکشن در قالب فلت یک 5 موج صعودی ایمپالس را در میان مدت طی میکند .

در این الگوی 5 موج اخیر وبصادر پس از اصلاح اخیر در قالب موج 4 از 5 میتواند دو محدوده را به عنوان هدف یک و در صورت تثبیت بالای آن هدف دوم رصد نماید. 145-170 و 212-240

حمایت معتبر سهم محدوده 102 می باشد. 

 

 

مینا یوسفی