عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/15


با  توجه به اصلاح خوب گروه مربوطه در قالب پولبک به مقاومت شکسته شده :

حمایت 10380 ریال را به عنوان یک محدوده معتبر دارد. اصلاح اخیر ریزموج 4  از 5  از 5 بزرگ تر می توااند باشد.

مقاومت ها در مسیر برگشت : 14850/17800 رصد شود. 

 

 

مینا یوسفی