عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايران‌ ترانسفو (بترانس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/15


به روز رسانی یک روند تحلیلی معتبر در بترانس:

حد ضرر 625/ اهداف مهم: 860-1010 و نهایتا در صورت تقاضای بیشتر در این محدوده 1250 باید رصد شود میان مدت.

واگرایی مخفی مثبت + اصلاح قابل توجه از نکات مثبت سهم است.