عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/20


به روز رسانی وبشهر با یک سناریوی دیگر:

سهم پس از ثبت پیک قیمتی در 270 اصلاح عمیقی تا محدوده 183 داشته است با رعایت همین محدوده به عنوان یک حد ضرر میان مدت احتمال تقاضا در سهم تا سقف قبلی 270 میرود. 

مستعد واگرایی مخفی مثبت است هم در مک دی هم در ار اس ای.

 

مینا یوسفی