عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/22


به روز رسانی یک تحلیل پس از یک سال و کسب بازدهی 180 درصدی در تحقق روند رشد :

در سناریوی ما موج زمانبر B بزرگ در میان مدت در کف حمایتی 130 اتمام یافت و با رشد تند و تیز سهم پس از شکست خط مقاومتی در 300 و پولبک به آن  تا محدوده 370 افزایش قیمت را تجربه نمود. امروز ونفت در 370 تومان 11 میلیون صف خرید دارد و به نظر میرسد این موج 3 ایمپالس C هنوز اتمام نیافته باشد تا نشانه های اصلاح را در سهم ندیدیم سهامداری کنیم.

مقاومت نزدیک 420 و نهایتا 520-585 در مسیر رشد مد نظر قرار گیرد. 300 کف مهم و معتبری برای سهامداری است. 

 

 

مینا یوسفی