عنـوان تحلیل : برآورد خالص ارزش دارایی ها و سود هر سهم نماد پارسان در سال 1397 و سال 1398

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/08/23


 

پارسان

پرتفوی بورسی و پرتفوی غیر بورسی شرکت پارسان در جداول زیر نشان داده شده است. برای محاسبه ارزش خالص دارایی های شرکت از آخرین گزارش ماهانه مربوط به 30 مهر ماه 1397 استفاده شده است.

20612f4parsan970823.jpg

5b97a65parsan2970823.jpg

 

همانطور که مشاهده میکنید عمده ارزش دارایی ها مربوط به پرتفوی بورسی شرکت است که بیش از  97 درصد دارایی ها را شامل می شود. در نمودار زیر ترکیب سهام پرتفوی بورسی شرکت نشان داده شده است.

e0ed95dparsan3970823.jpg

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است شپدیس، زاگرس، پارس، شبندر و شبریز بیشترین سهم را در پرتفوی بورسی شرکت دارا می باشند.

ccce79cparsan4970823.jpg

خالص ارزش دارایی ها به ازای هرسهم با استفاده از آخرین صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد 97 و حقوق صاحبان سهام آن استفاده شده است. همانطور که مشاهده میکنید nav سهم در حدود 700 تومان می باشد و سهم در محدوده 70 درصد nav خود معامله می شود.

صورت سود و زیان

0f5b9c8Untitled1111.jpg

صورت سود و زیان پارسان در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می شود شرکت در سال مالی منتهی به شهریور 96 مبلغ 541 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است و پیش بینی امسال خود را با 15 درصد کاهش 462 ریال به ازای هر سهم برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت در 9 ماهه منتهی به خرداد 97 مبلغ 348 ریال سود شناسایی کرده است.

با توجه به صورتهای مالی منتشر شده شرکتهای گروه و سود تقسیمی آنها در سال جاری، سود هر سهم پارسان در سال مالی منتهی به شهریور 97 تا 54 تومان افزایش خواهد داشت. سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها از مجموع سود هر ماه شرکت بدست آمده است.

53a19c8parsan6970823.jpg

در جدول بالا مفروضات شرکت برای سود حاصل از شرکتها نشان داده شده است با توجه به انتظار بهبود وضعیت شرکتهای پتروشیمی و پالایشی در سال جاری و انتظار تعدیل مثبت برآورد کارشناسی برای شرکتها در نظر گرفته شده است.

با توجه به سودهای کارشناسی که از روند شرکتها در تقسیم سود برای تخمین درصد سود تقسیمی استفاده شده است می توان انتظار داشت سود هرسهم پارسان تا 120 تومان افزایش یابد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش