عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالايش نفت تبريز (شبريز) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/26


پس از یک رشد حدود 220 درصدی از حمایت معتبر سهم تا پیک 2450 حدودی، شبریز وارد فاز اصلاحی شده است. ولی در سناریوی ما این اصلاح میتواند جایی در محدوده  13600-15800 اتمام یابد و شاهد افزایش حجم تقاضا در سهم باشیم. یک حمایت نه جندان معتبر نیز در محدوده 18500 داریم که در محدوده های حمایت بهتر است به روند معاملات هم گروهی های سهم نیز دقت داشته باشیم. 

 مقاومت مهم سقف قبلی در برگشت روند سهم و سپس  3000 پیش روست.

 

مینا یوسفی