عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی و بررسی سودآوری سال 97 شرکت پتروشیمی شازند (شاراک) بر اساس عملکرد شش ماهه و برآورد سود سال 98

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/08/28


پتروشیمی شازند(شاراک)

برای مشاهده کلیات، ریسکها و فرآیند تولید شرکت و عملکرد سه ماهه منتهی به خرداد ماه کلیک نمایید.

بررسی وضعیت مقدار فروش

ee092f4sharak1970828.jpg

 

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی 1395 مقدار 908.662 تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده است در سال 1396 فروش شرکت با کمی کاهش به  879.659  تن رسیده و در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مقدار 225.626 تن محصولات پلیمری فروخته است. در سه ماهه دوم مقدار کل فروش شرکت 234.389 تن محصول بوده است.

همانطور که مشاهده می کنید بیشترن حجم مقداری فروش در بین محصولات مربوط به پلی اتیلن سنگین و سبک و پلی پروپیلن می باشد.

بررسی وضعیت مبلغ فروش

9f46d1esharak2970828.jpg

مبلغ فروش شرکت در سال 95 برابر 2425 میلیارد تومان بوده است که در سال 96 با رشد حدود 20 درصدی به 2891 میلیارد تومان رسیده است. مبلغ فروش در سه ماهه ابتدایی 951 میلیارد تومان بوده و در سه ماهه دوم با فروش 1249 میلیارد تومان در مجموع شش ماه به 2200 میلیارد تومان رسیده است.

بررسی مقدار و مبلغ فروش ماهانه

در نمودارهای زیر وضعیت مقداری و مبلغی فروش شرکت طی 7 ماهه ابتدایی سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان داده شده است:

شرکت در یک گزارش خوب در مهرماه توانست 488 میلیارد تومان فروش را ثبت کند که بیشتر از ماههای گذشته می باشد. فروش شرکت در ماه پیش 396 میلیارد تومان و از ابتدای سال مالی تا کنون به بیش از 2689 میلیارد تومان رسیده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 1497 میلیارد تومان بوده است.

e12abf7sharak3970828.jpg

مقدار فروش شرکت در مهرماه 75.166 تن انواع محصولات پلیمری بوده است در ماه گذشته مقدار فروش 70.450 تن بوده و از ابتدای سال مالی تا کنون به 535.181 تن رسیده است. این در حالی است که مقدار فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته مجموعا 506.143 تن بوده است.

f302908sharak4970828.jpg

نرخ فروش پلی اتیلن سنگین بعنوان محصول اصلی در این ماه با رشد حدود 21 درصدی روبرو بوده است.

dc36a91sharak5970828.jpg

بهای تمام شده

5c0db20sharak6970828.jpg

همانطور که در جدول بالا مشاهده میکنید  مواد مستقیم مصرفی سهم 70  تا 80 درصدی را در بهای تمام شده شرکت دارد. مواد مصرفی شرکت عمدتا نفتا می باشد که تغییرات قیمتی آن وابستگی زیادی با تغییرات قیمت نفت دارد.

42703b7sharak7970828.jpg

همبستگی قیمت نفت و نفتای مصرفی

e8a7cd2sharak12970828.jpg

در نمودار بالا روند قیمتی نفت و نفتا طی پنج سال اخیر نشان داده شده است همبستگی قیمتی آنها در حدود 96 درصد می باشد.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در جدول زیر نشان داده شده است:

cbdfdfcsharak8970828.jpg

شرکت با فروش 2400 میلیارد تومانی در سال 95 مبلغ 431 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که در سال بعد با افزایش 45 درصدی به 626 ریال رسیده است. در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مبلغ 211 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردیده است. در سه ماهه دوم با محقق سازی 581 ریال سود در مجموع طی شش ماه 792 ریال سود را به ثبت رسانیده است. با توجه به مفروضات زیر انتظار میرود سود سهم بین مقادیر جدول تحلیل حساسیت نوسان داشته باشد.

1. در نظر گرفتن مقدار فروش مانند شش ماهه ابتدایی (مقدار فروش شرکت معمولا در شش ماهه دوم بیشتر است با توجه به تحریمهای پیش رو رشدی در مقدار فروش 6 ماهه دوم در نظر گرفته نشده است.

2. در نظر گرفتن نرخ 530 دلار برای نفتا مصرفی ( با توجه به کاهش قیمت نفت و همبستگی قیمتی زیاد این ماده مصرفی با قیمت نفت و پیش بینی میانگین 65 دلار در نیمه دوم سال)

3. در نظر گرفتن ضریب مصرف 27 درصد برای نفتای تبدیلی به اتیلن

4. افزایش 25 درصدی دستمزد مستقیم تولید در سال 97 نسبت به سال گذشته

5. افزایش 20 درصدی سربار تولید نسبت به سال گذشته

6. افزایش 20 درصدی هزینه های اداری، عمومی در سال 97 نسبت به سال 96

7. نرخ دلار 7500 تومان برای صادرات و نفتای مصرفی

ad474fdsharak9970828.jpg

جدول زیر سود هر سهم را بر اساس مقادیر مختلف دلار آزاد برای فروش محصولات و دلار نفتای مصرفی شرکت نشان می دهد.

ad2871fsharak10970828.jpg

همانطور که مشاهده می کنید افزایش نرخ دلار تاثیر بسزایی در افزایش سودآوری شرکت دارد و با توجه به اینکه هم بهای تمام شده و هم فروش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و مبلغ فروش سهم بسیار بیشتری دارد افزایش نرخ دلار در نهایت منجر به افزایش سود شرکت می گردد.

مفروضات برآورد سود سال 98

  1. در نظر گرفتن مقدار فروش برابر برآورد 97
  2. در نظر گرفتن نرخ 540 دلار برای نفتا مصرفی
  3.  در نظر گرفتن ضریب مصرف 27 درصد برای نفتای تبدیلی به اتیلن
  4. افزایش 25 درصدی دستمزد مستقیم تولید در سال 97 نسبت به سال گذشته
  5.  افزایش 25 درصدی سربار تولید نسبت به سال گذشته
  6.  افزایش 20 درصدی هزینه های اداری، عمومی در سال 98 نسبت به سال 97
  7.  نرخ دلار 8500 تومان برای صادرات و نفتای مصرفی

d827d5fsharak11970828.jpg

همانطور که مشاهده میکنید سود شرکت با توجه به مفروضات بیان شده در حدود 205 تومان بدست می آید.

***لازم به ذکر است که مفروضات گفته شده با توجه به در نظر گرفتن میانگین نفت 65 دلار در سال 98 برآورد شده است و در صورت کاهش هر 10 درصد قیمتی نفت با توجه به همبستگی زیاد قیمت نفتای مصرفی و محصولات با قیمت نفت،  قیمت محصولات اصلی 10 درصد و قیمت نفتای مصرفی در حدود 5 درصد کاهش می یابد.

 

   فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش