عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/28


کقزوی:

 

در یک سناریو پس از تکمیل الگوی یک مثلث انقباضی به نظر میرسد حمایت سهم در محدوده 150 معتبر بوده و در تکمیل موج B میان مدت هستیم. در صورت اتمام این موج باید انتظار یک 5 موجی در جهت رشد سهم با دید سهامداری را داشت. به حد ضرر پایبند باشیم و مقاومت مهم حدودی 225 و سپس 380- 400 را بلند مدت (6ماهه) پیش رو قراردهیم. 

مینا یوسفی