عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايران‌ياساتايرورابر (پاسا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/29


پاسا در یک 5 موجی صعودی توانسته بازدهی خوبی نصیب سهامداران نماید به طوری که از کف قیمتی در 111 تومان به سقف قیمتی 280 رسیده است. 

ولی امروز با فشار فروش همراه است. موج 5 هستیم و در صورت شکست 245 -230 تومان  که حمایت معتبری است. احتمال اتمام موج 5 و  اصلاح بیشتر تا 196 تومان میرود. 

 ولی در صورت پولبک بودن که احتمالش زیاد است و برگشت از این حمایت و عدم نفوذ به کانالیزه کشیده شده در تداوم تکمیل اخرین موج صعودی مقاومت های مهم: 290و 345 است.