عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال محصولات شیمیایی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/29


  • شاخص گروه محصولات شیمیایی را بررسی کلی داشتیم. به نظر می رسد در بازه زمانی دو سال اخیر  یک روند ایمپالس 5 موجی در حال اتمام است که پس از رشد موج  شارپ 3 و سود اوری مطلوب در نمادهای گروه ، این روزها شاهد اصلاح قیمتی و تکمیل موج 4 هستیم. 
  • این موج در محدوده 9400-10225 احتمالا اتمام می یابد و شاهد رشد نماهای گروه در قالب موج 5 خواهیم بود. شاخص گروه محصولات شیمیایی هم گروه پتروشیمی را در بردارد هم شوینده ها و هم شیمیایی ها لذا ممکن است رشد نمادها دسته جمعی اتفاق نیفتد و با تاخیر زمانی باشد. وزن بیشتر گروه  محصولات شیمیایی را پتروها به دلیل ارزش  و سهم بازار بیشتر دارند که موج 4 با ادامه اصلاح آنها تکمیل میگردد.  مثلا گروه پتروشیمی به دلیل کاهش نفت این اصلاح زمانی و اندکی قیمتی را هنوز داشته باشند و این درحالیست که تعدیل اخیر شپاکسا امروز سایر شوینده ها را در کانون توجه قرار داده است .

مینا یوسفی