عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی و پیش بینی سود هر سهم پتروشیمی خراسان

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/08/30


کلیات

شرکت پتروشیمی خراسان در سال 1369 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در سال 1391 در بازار دوم فرابورس درج گردید. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از : احداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره ، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های  فرعی و مشتقات ذیربط آنها

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت در حال حاضر 1789 میلیارد ریال می باشد. سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین می باشد که مالک 41 درصد از سهام خراسان می باشد.

ظرفیت اسمی

ظرفیت اسمی تولید آمونیاک 330 هزار تن و تولید اوره پریل 495 هزار تن می باشد.

بررسی عملکرد مهرماه

پتروشیمی خراسان گزارش تولید و فروش مهرماه را منتشر نمود.

بر اساس  این گزارش در ماه مذکور 30 هزار تن امونیاک و 51 هزار تن اوره تولید نموده است. مقدار فروش اوره 40 هزار تن و میانگین نرخ فروش با کاهش 16 درصدی در مقایسه با شهریورماه به 10610 هزار ریال رسیده است. کاهش نرخ فروش به دلیل فروش بیشتر اوره حمایتی می باشد.نرخ فروش هر تن اوره صادراتی 21466 هزار ریال می باشد که رشد 7 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است.

مبلغ فروش مهرماه 630 میلیارد ریال می باشد.

مقدار تولید آمونیاک در هفت ماهه بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل 215 هزرا تن، مقدار تولید اوره 365 هزار تن و مقدار فروش 298 هزار تن میباشد.

مجموع مبلغ فروش با رشد 45 درصدی به 4194 میلیارد ریال رسیده است.

 

 

مقایسه عملکرد ماهانه

 

 

 

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97

مقدار تولید آمونیاک برای شش ماهه دوم سال برابر با 169 هزار تن فرض گردید. میزان مصرف امونیاک در واحد اوره و ملامین به ترتیب 147 هزار تن و 7700 تن در نر گرفته شد. میزان تولید اوره 290 هزرا تن و میزان مصرف اوره در واحد ملامین 33 هزار تن برآورد گردید. مقدار فروش اوره 257 هزار تن در نظر گفته شد.نرخ جهانی اوره در آبان ماه روند نزولی داشته است به طوریکه در ابتدای ماه مذکور بالای 300 دلار بوده و با روند نزولی به 280 دلار در نیمه ماه رسیده است.بر اساس آمار گمرک در نیمه اول آبان ماه نرخ اوره صادراتی 250 دلار بوده است. همچنین نرخ فوب بندرعباس در پایان ابان ماه به 230 دلار رسیده است. با توجه به ادامه دار بودن روند نزولی در تحلیل پیش رو برای ادامه سال از نرخ 230 دلار استفاده گردید. ترکیب فروش داخلی وصادراتی اوره 50-50 در نظر گرفته شد. نرخ تسعیر دلار جهت خوراک و فروش محصولات 85000 ریال و نرخ خوراک 11 سنت فرض گردید. با توجه به افزایش نرخ حمل جهت برآورد هزینه حمل صادراتی در نیمه دوم سال از هزینه حمل 19 دلار به ازا هر تن اوره صادراتی استفاده گردید. نرخ جهانی کریستال ملامین نیز روندی نزولی داشته و برای ادامه سال 1200دلار در نظر گرفته شد.

میزان مصرف خوراک با توجه به تولید آمونیاک برآورد گردید.

با توجه به مفروضات فوق (افزایش دو برابری نرخ ریالی خوراک، افزایش نرخ تسعیر دلار و کاهش نرخ جهانی اوره) سود به ازا هر سهم 2491 ریال برآورد گردید.

 

 

 

تحلیل حساسیت سود هر سهم

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و اموزش