عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ایران ارقام(مرقام)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/08/30


در تایم فریم هفتگی مرقام را به تصویر کشیده ایم:

 

به نظر میرسد با رعایت کف حمایتی 305 به عنوان حد ضرر برای سهامداری میتواند در تکمیل بازوی صعودی و ف و سقف و خط میانی کانال به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک مرقام در میان مدت: مقاومت مهم 690 پیش روی سهم است.

 

خبر خوبی زیر میتواند محرک خوب این سهم باشد:

📢 موافقت مجلس با کلیات لایحه "صندوق مکانیزه فروش":

 امروز نمایندگان مجلس با کلیات لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) موافقت کردند