عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/06


میدکو: پس از ثبت پیک قیمتی 440 تومان شاهد اصلاح قابل توجه سهم در روزهای منفی بازار بوده ایم. اما یک حمایت معتبر در پولبک به سقف کانال شکسته شده داریم و همزمان فیبوهای 50 و 61 درصد فیبونانچی محدوده حمایتی معتبری ساخته است. به نظر میرسد در صورت بهبود وضعیت کلی بازار از همین 319 تومان یک برگشت داشته باشیم. و در صورت اصلاح بیشتر حمایت معتبر بعدی 292 است. تبدیل سطوح مقاومت به حمایت در گذشته سهم به زیبایی تکرار شده است. سهم در مک دی مستعد واگرایی منفی نیز هست. مقاومت مهم سقف قبلی 440 الی 450 در میان مدت لحاظ گردد/

 

مینا یویفی