عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانك تجارت (وتجارت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/12


وتجارت یک سناریو/پس از اصلاح قیمتی و زمانی مناسب همراه با واگرایی منفی مک دی تا محدوده حمایتی:

 

موج 5 از ایمپالس بلند مدت  هستیم. پس از اصلاح موج 4 تا محدوده  99 تومان وارد روند صعودی میان مدت موج 5 از 5 شده ایم که در حال تکمیل است. شاید این 5 موج به صورت به تصویر کشیده شده یک ترمینال باشد. در این صورت یک مقاومت  کوتاه مدتی 130- 135 را داریم که سقف های تاریخی است و احتمالا با روند مثبت بازار شکسته خواهد شد، و هدف 160 است که باید دید خبرمثبتی برای شکست آن وجود دارد یا خیر.

در صورت شکست این محدوده و تثبیت بالای کانال صورتی رنگ، میشود به 180 فکرکرد. در غیر این صورت موج 5 از 5 این محدوده تمام و وارد یک کارکشن اصلاحی میشویم. حمایت معتبر 118 تومان .