عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان-شپنا

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/13


در تحلیل پیشین شپنا اشاره داشتیم به موج 4 و اصلاح قیمت سهم.

متاثر از  کاهش بهای نفت و بازارهای جهانی روند بازار نزولی شد و موج 4 را در جهت کاهش قیمت اکثر نمادها تجربه کرده اند. شپنا نیز از پیک قیمتی 11400 حدودی که خط روند داخلی کانالیزه معتبر هم آن را نشان میدهد  اصلاح قابل توجهی را تا 690 حدودی تجربه نموده است و این روزها وضعیت خود سهم و گروه مربوطه اندکی بهتر است. به نظر میرسد اصلاح اخیر موج 4 بوده است و هم اکنون  روند رشد موج 5 را طی میکنیم. حد حمایت و حد ضرر را دو عدد مشخص شده قرار میدهیم و سهم را با چشم انداز مقاومتی  کوتاه مدت 9450 و بلند مدت سقف کانالیزه حوالی 12170 میان مدت دنبال مینماییم. 

 

مینا یوسفی