عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/14


رمپنا در تکمیل موج 4 اصلاح قابل توجه ای را همگام با بازار از پیک قیمتی 665 تومان تا 495 تومان تجربه کرده است. همین محدوده با 10 تومان اختلاف کف حمایتی سهم است که باید حد ضرر سهامداران قرارگیرد. 

 

در رشد موج 5 مقاومت های مهم کوتاه مدت: 660 و میان مدت 770-700 است.

ار اس سهم همراه با واگرایی مثبت مخفی به محدوده سیگنال خرید رسیده است.

 

مینا یوسفی