عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌نيرو (ونيرو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/17


به روز رسانی: بازدهی خوب سهم در میان مدت و کوتاه مدت از کف قیمتی 100 تومان تا 180 تومان. اصلاح قابل توجه تا حمایت معتبر حدودی 108 تومان.

مستعد واگرایی مخفی مثبت بودن در اندیکاتورها و افزایش حجم معاملات نشان از برگشت سهم دارد.  احتمالا همین محدوده موج 4 به صورت یک الگوی فلت شکل گرفته و تمام شود و همگام با بازار وارد موج 5 خواهیم شد. البته اگر موج 4 مثلث شود زمان بیشتری را برای تراکم قیمتی نیاز دارد.

حمایت یا حد ضرر: 108 

مقاومتها 180- 245- در صورت تثبیت بالای آن بلند مدت  270 لحاظ گردد.