عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/19


تحلیل تکنیکال ذوب: در تکمیل 5 موج صعودی C هستیم .

رشد خوبی را از کف قیمتی 40 تومان تا 208 تومان در بازه زمانی یک ساله تجربه نموده است و به نظر به انتهای مسیر رشد بلند مدت کم کم نزدیک میشویم .مقاومت های مهم فعلا  275-300 است وپس از این رشد بلند مدت 5 موجی C،  باید منتظر یک اصلاح میان مدت باشیم. 

 

مینا یوسفی