عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مارگارين‌ (غمارگ)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/20


با توجه به جو مثبت و تقاضای خرید امروز در گروه غذایی ولبنی به بررسی غمارگ پرداختیم:

پس از اصلاح موج X مشاهده میشود در تکمیل کامپکس صعودی WXY نیازمند تکمیل موج Y هستیم حالا یا به صورت مثلث یا سه موجی abc.  موج a درجهت رشد هم اکنون در حال تکمیل است که میتواند جایی محدوده 440 - 400  اتمام یابد و سپس اصلاح موقت b شکل گیرد. حمایت 235-260 تومان. مقاومت مهم بعدی: حوالی 650 بلند مدت بازه سالانه است.

 

تحلیل های پیشین سهم با دید میان مدت و تحقق بازدهی 200  درصدی:

 

0b38018غمارگ.png

به روز رسانی: