عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی و پیش بینی سود هر سهم گل گهر

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/09/21


کلیات

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به منظور انجام فعالیت در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی از جمله سنگ اهن و تولید سنگ اهن دانه بندی شده، کنسانتره، گندله ، فولاد و انواع محصولات فولادی، نصب و راه اندازی ، تعمیرات و نگهداری ، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات ، تجهیزات ، تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج از کشور برای تحقق موضوع شرکت ، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی، حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت ها و انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی و ... در سال 1370 تاسیس و تحت شماره 409 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات مجاز شهرستان سیرجان به ثبت رسید.

ترکیب سهامداران

بازارهای اصلی شرکت مشتمل بر صنعت استخراج کانه های فلزی و تامین مواد اولیه در بخش صنعت فولاد کشور می باشد.

مشتریان اصلی شرکت گلگهر شامل شرکت های فولاد مبارکه، فولاد کاوه جنوب، فولاد هرمزگان، فولاد خراسان، فولاد خوزستان، مجتمع جهان فولاد سیرجان و شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر می باشد.

سنگ آهن یکی از مهم ترین سنگ های معدنی و ماده ای استراتژیک محسوب می شود که ایران در سال 2017با داشتن ذخایر غنی آن جزو 10کشور مهم در این زمینه است. پیش بینی می شود با توجه به اکتشافات اخیر ذخایرسنگ آهن در ایران در سال ، 2018شاهد ارتقا رتبه ایران در این فهرست باشیم . میزان ذخایر قطعی سنگ آهن کشور 2 /8میلیارد تن برآورده شده است. بیشترین معادن سنگ آهن کشور در استان های یزد، کرمان، مرکزی و خراسان جای گرفته است. مهمترین معادن سنگ آهن کشور گل گهر، سنگان، چغارت، سه چاهون، ست چادرملو، زرند و چاه گز است

میزان تولید کنسانتره سنگ آهن در ایران

بر اساس آمار منتشر میزان تولید سنگ آهن معادن بزرگ و عمده در کشور در سال 1396، بالغ بر 37.5 میلیون تن بوده است که از این میزان 13498761 تن کنسانتره سنگ آهن توسط شرکت گل گهر تولید شده و از این حیث با کسب سهم 36 درصدی رتبه اول تولید این محصول را در کشور داشته است. ضمنا در سال 1395 تولید کنسانتره بالغ بر 32 میلیون تن بوده است که از این میزان 12236956 تن کنسانتره سنگ اهن توسط شرکت گل گهر تولید شده و از این حیث با کسب سهم 37 درصدی رتبه اول تولید این محصول را در کشور داشته است.

میزان تولید گندله در مجتمع های فولادی و معدنی کشور

 بر اساس آمار منتشره میزان تولید گندله در مجتمع های فولادی و معدنی کشور طی سال 1396حدود 31 میلیون تن بوده است که سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از این میزان 10.9 میلیون تن بوده است و با کسب سهم 39 درصدی رتبه اول در تولید این محصول استراتژیک را به خود اختصاص داده است. ضمنا طی سال 1395 حدود 26 میلیون تن بوده است که سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از این میزان 7.3 میلیون ات بوده است و با کسب سهم 28.2 درصدی به همراه شرکت فولاد مبارکه اصفهان رتبه اول در تولید این محصول استراتژیک را به خود اختصاص داده است.

فرآیند فروش محصولات

محصولات قابل فروش توسط شرکت شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن می باشد،که محصول کنسانتره علاوه بر فروش به مشتریان داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می گردد. فرآیند فروش محصولات کنسانتره و گندله به مشتریان داخلی از طریق انعقاد قرارداهای فروش سالیانه و با نرخ مشخصی بر اساس میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در دوره های سه ماهه انجام می گیرد.

در خصوص فروش صادراتی کنسانتره شرکت طبق برنامه ریزی انجام شده قبلی و بررسی قیمت های جهانی اقدام به برگزاری مزایده می نماید و برنده از این طریق مشخص می شود.

میزان تولید کنسانتره سنگ اهن در شش ماهه اول سال 7 میلیون تن بوده است. میزان تولید گندله نیز بالغ بر 6 میلیون تن بوده است. افزایش مقدار تولید کنسانتره و گندله به دلیل بهره برداری از خطوط تولید گندله سازی شماره 2 و خط تولید کنسانتره شماره 7 می باشد.

مقدار فروش در عملکرد شش ماهه 7 میلیون و 500 هزار تن بوده است. میزان فروش گندله داخلی 5 میلیون و 700 هزار تن و میزان فروش کنسانتره سنگ آهن داخلی 629 هزار تن و صادراتی 3387 هزار تن بوده است. از نظر مقداری 91 درصد از فروش شرکت داخلی می باشد و از نظر مبلغی 93 درصد از فروش داخلی بوده است.

87 درصد از مبلغ فروش مربوط به فروش گندله می باشد و مابقی مربوط به فروش کنسانتره سنگ آهن و گندله ریز دانه می باشد.

 

 

 

 

 

 

مفروضات پیش بینی سود هر سهم سال مالی 97

برای شش ماهه دوم فروش 1 میلیون و 99 هزار تن کنسانتره سنگ آهن داخلی، 2 میلیون و 500 هزار تن گندله داخلی و 260 هزار تن کنسانتره سنگ اهن صادراتی در نظر گرفته شده است.

نرخ فروش کنسانتره بر اساس 14 درصد شمش فولاد خوزستان و نرخ فروش گندله بر اساس 23.5 درصد شمش فولاد خوزستان برآورد گردید. نرخ فروش کنسانتره صادراتی 66 دلار و نرخ دلار 75000 ریال و نرخ فروش شمش فولاد خوزستان برای 4 ماهه باقی مانده 31960 هزار ریال فرض گردید.

میزان مصرف سنگ آهن مگنتیت بر اساس ضریب مصرف در عملکرد سال گذشته و شش ماهه امسال 1.6 برآورد شده است.

در محاسبه سربار به جز هزینه حقوق و دستمزد و حق انتفاع سایر اقلام برای شش ماهه دوم بر اساس سرانه فروش محاسبه گردید. حق انتفاع بر اساس 19 درصد مبلغ فروش کنسانتره و 15.5 درصد مبلغ فروش کنسانتره فروش رفته برای هر تن محصول گندله فروخته شده محاسبه گردید.

درامد حاصل از سرمایه گذاری در سال گذشته به میزان 5840 میلیارد ریال بوده است که 29 درصد از آن از محل سود نقدی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، 25 درصد از شرکت سنگ آهن گهر زمین، 16 درصد از مجتمع جهان فولاد سیرجان و 14 درصد از محل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر بوده است. درآمد حاصل از سرمایه گذاری بر اساس عملکرد شش ماهه سال جاری شرکت ها و نسبت تقسیم سود آنها در سال گذشته به میزان 10695 میلیارد ریال برآورد گردید.

سایر اقلام صورت و سود و زیان با توجه به عملکرد شش ماهه و سال گذشته برآورد گردید.

نرخ مالیات همانند عملکرد شش ماهه 10 درصد در نظر گرفته شد.

با توجه به مفروضات فوق سود هر سهم 1380 ریال براورد گردید.با توجه به قیمت قیمت شمش فخوز در بازه 30000 هزار ریال و 33000 هزار ریال سود هر سهم گل گهر در بازه 1350 تا 1500 ریال برآورد می گردد.

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش