عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی کارخانجات قند قزوین (قزوین)و بررسی عملکرد شرکت در سال مالی 96 و 97

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/09/25


1- کلیات شرکت

شرکت قند قزوین همانند سایر شرکت های فعال در زمینه قند و شکر عمده فعالیت های خود را در بخش شکرتولیدی از چغندر و شکرتولیدی از شکر خام معطوف کرده است البته با توجه به افزایش سطح زیر کشت چغندر طی سال های جاری شکر خریداری در این شرکت کاهش یافته و جایی در برنامه سال 1396 آنها ندارد. از این رو بر خلاف سال های گذشته نوسان در قیمت جهانی شکردیگر تاثیر چشم گیری روی شرکت های داخلی ندارد. شرکت قند قزوین همانند قند هکمتان و قند اصفهان از جمله شرکت هایی می باشد که در زمینه برداشت وتولیدد چغنددر پاییزه و بهاره پیشگام می باشند و همین امرموجب افزایش تولید چشم گیر این شرکت در تولید شکر تولیدی از چغندر ,تفاله خشک و ملاس می باشد.

 

 

2- وضعیت سرمایه و ترکیب سهامداران

 

سهامداران دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت به شرح جدول زیر می­باشد.

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 600 میلیون ریال شامل تعداد 60 هزار سهم به ارزش اسمی هرسهم 000, 10 ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 330.197 میلیون ریال (شامل تعداد 330.196  هزار  748 سهم ، به ارزش اسمی هرسهم1000   ریال ) افزایش یافته است

 

3-عملکرد شرکت در سال مالی 96 و 97

3-1 وضعیت تولید و فروش شرکت:

مقدار فروش شرکت در سال 96 برابر با 116 هزار تن بوده است که از این مقدار 98 هزار تن آن به فروش رسانده است. شرکت برای سال مالی 96 درآمد 1702466 میلیون ریالی از محل فروش محصولات خود محقق کرده است که نسبت به سال مالی پیش رشد 31 درصدی داشته است. افزایش تولید و فروش شکر تولیدی از شکر خام در سال 96 نسبت به سال قبل، دلیل افزایش درآمدهای شرکت بوده است. شایان ذکر است که تمام فروش شرکت داخلی می­باشد.

موجودی پایان دوره  شکر تولیدی شرکت در سال 96 برابر با 17 هزار تن بوده است. در نیمه نخست سال 97 مقدار میزان تولید شرکت برابر با 33.591 تن بوده است و میزان فروش شرکت برابر با48.340 تن بوده است. شکر تولیدی از چغندر بهاره در شش ماه نخست سال تنها 3هزا تن بوده است اما مقدار فروش شرکت برابر با 17.488 هزار تن بوده است که نشان از این دارد که شرکت از موجودی ابتدای دوره خود فروش انجام داده است.

 

3-2 صورت سود و زیان شرکت در 6 ماهه نخست سال 97

 

 

شرکت در 6 ماهه نخست سال 97 موفق به کسب سود 350 ریالی به ازا هر سهم شده است که این عدد در مدت زمان مشابه سال گذشته 184 ریال بوده است که نشان از رشد 90 درصدی سود هر سهم دارد. همچنین سود هر سهم در سال مالی 96 برابر با 500 ریال بوده است.

 

4-مفروضات تحلیل پیش رو:

 

4-1-مقدار تولید و فروش:

در تحلیل پیش رو فرض بر این است که شرکت هیچ موجودی برای پایان دوره نگه ندارد و تمام تولید خود را به فروش برساند. بنابراین میزان فروش شرکت در سال 97 برابر با 116 هزار تن در نظر گرفته شده است.

4-2-نرخ فروش محصولات:

با تورم به وجود اماده و افزايش قيمتها، نرخ فروش شركت در مهر ماه به رقم ٣٠٠٠ تومان رسيد كه افزايش حدودا ١٣ درصدي را نسبت به سه ماهه نخست سال نشان مي دهد. البته شايان ذكر است كه دولت در مقابل اين افزايش نرخ ، يارانه پرداختي بابت شكر را قطع كرده است. در تحليل پيش رو نرخ فروش محصولات برابر با نرخ آبان ماه در نظر گرفته شده است.

4-3-مواد اوليه:

شركت در سالهاي گذشته ، براي توليد خود از چغندر بهاره استفاده ميكرده است، اما در سال جاری اقدام به کشت پاییزه نی کرده است که دسترسی به مواد را برای شرکت تسهیل کرده است.

نرخ چغندر قند نیز هر ساله  از سوی جهاد كشاورزي اعلام مي شود.

 

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، سود تحلیلی هر سهم در سال مالی 97 943 ریال برآورد شده است. که نسبت به سال گذشته با رشد 88 درصدی همراه شده است. البته این سود با فرض عدم موجودی پایان دوره می باشد که در صورتیکه شرکت موفق نشود تمام تولید خود را به فروش برساند ، سود هر سهم شرکت می تواند تا حوالی 800 ریال کاهش پیدا کند. می توانی بازه سود هر سهم شرکت را بین 80 تا 95 تومان در نظر گرفت.

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش