عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآوري زغال سنگ پروده طبس (كپرور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/25


کپرور:

 

تحلیل های دو ساله سهم و بازدهی 380 درصدی تا پیک قیمتی 2020 تومان:

819d94cکپروررررررررررر.png

 

به روز رسانی :

مقاومت های مهم: سقف قبلی که هم پوشانی دارد با خط مقاومتی زرد رنگ معتبر  و در صورت شکست و تثبیت بالای آن  2500 لحاظ گردد. حمایت 1400 به عنوان حد ضرر سهامداران بلند مدت باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش