عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بانك صادرات ايران (وبصادر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/09/28


در تحلیل های پیشن داریم:

Image result for ‫وبصادر توسعه صادرات‬‎

 

در نمای به روز شده وبصادر مشاهده میشود سهم در تکمیل یک موج 4  زمانبر در قالب یک مثلث است که رشد اخیر موج B و اصلاح بعد از آن C می باشد.

پس از این اصلاح یک رشد موقت داریم و سپس اصلاحی موقت تا این فرایند تکمیل گردد و الگو شکل گیرد.  سپس موج 5 در جهت رشد تا نهایتا سقف کانال خواهد بود. 145-180

 

مینا یوسفی