عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پالایش نفت تهران (شتران) و بررسی یک سناریو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/02


شتران و یک سناریو:

نکات مثبت از دید نموداری:

مستعد واگرایی مخفی مثبت هم در مک دی هم در آر اس ای /رسیدن ار اس ای سهم به محدوده اشباع فروش/ رسیدن سهم به محدوده حمایتی بسیار معتبر 445-460 تومان و کندل قوی برگشت امروز سهم از این محدوده / رسیدن نفت جهانی به محدوده کف قیمتی 45 از دید نموداری/ باعث میشود سهم به اصلاح بیشتر تمایلی نداشته باشد و باید منتظر گزارش های 9 ماهه ماند/  حمایت معتبر در شکل نشان داده شده است و مقاومت ها به ترتیب: 650-780 در تکمیل b از موج xx مهم است. 

 

مینا یوسفی