عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی و بررسی سودآوری سال 97 شرکت پتروشیمی جم (جم) بر اساس عملکرد شش ماهه

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/10/04


پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، در ابتدا به عنوان یکی از طرحهای توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1378 در منطقه آزاد پتروشیمی پارس در عسلویه، عمدتا به منظور تولید الفینها و پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین تأسیس گردید.

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 1.200 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 9.600.000 میلیون ریال افزایش یافته است.

ترکیب سهامداران به شرح جدول ذیل می باشد:

ff64284jam1971004.jpg

ظرفیت تولید محصولات

پتروشیمی جم دارای پنج واحد تولید الفین، بوتادین، بوتن-1، پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین می باشد. ظرفیت تولید محصولات تولید شده واحدهای مذکور به شرح جدول ذیل می باشد:

27696c4jam2971004.jpg

 

مقدار فروش

وضعیت مقدار فروش شرکت به تفکیک داخلی و صادراتی در جداول زیر نشان داده شده است:

82e6e1fjam3971004.jpg

5826b8fjam4971004.jpg

 

همانطور که مشاهده میکنید در سال 95 از مجموع 1.792.564 تن انواع محصولات پتروشیمی فروخته شده، 70 درصد بصورت داخلی و 30 درصد بصورت صادراتی به فروش رفته است. در سال 96 مجموع مقدار فروش شرکت با کاهش 6  درصدی به 1.689.932 تن رسیده است که از این مقدار 33 درصد بصورت صادراتی و مابقی در داخل به فروش رسیده است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مقدار 426.210 تن انواع محصولات پلیمری به فروش رسیده که طبق گزارش سه ماهه شرکت، تماما بصورت داخلی بوده است. در سه ماهه دوم 388.210 تن محصول به فروش رسیده است.

مبلغ فروش

وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک داخلی و صادراتی در جداول زیر نشان داده شده است:

6c8b38djam5971004.jpg

ee427f1jam6971004.jpg

 

شرکت در سال 95 در مجموع 5102 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که از این مبلغ 56 درصد از فروش داخلی و مابقی از فروش صادراتی حاصل شده است. در سال 96 مبلغ فروش شرکت با رشد حدود 20 درصدی به 6086 میلیارد تومان رسیده است که فروش داخلی 60 درصد آن را تشکیل داده است.

در شش ماهه سال مالی جاری از مجموع درآمد فروش 3677 میلیارد تومانی شرکت، 61 درصد از فروش داخلی حاصل شده است.

وضعیت فروش ماهانه

شرکت در این ماه با فروش 375 میلیارد تومانی محصولات مجموع فروش را در امسال به 5728 میلیارد تومان رسانده است. فروش شرکت در ماه گذشته 729 میلیارد تومان بوده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 3713 میلیارد تومان بوده است.

f8a1fb9jam10971004.jpg

از نظر مقداری شرکت در آذر ماه 49.416 تن انواع محصولات پلیمری خود را به فروش رسانده در ماه گذشته 81.071 هزار تن فروخته بود و مجموع مقدار فروش از ابتدای سال مالی تا کنون 1.126 هزار تن بوده است. در مدت مشابه سال گذشته مجموع مقدار فروش 1.381 هزار تن بوده است.

c70df60jam11971004.jpg

میانگین نرخ فروش پلی اتیلن سنگین در 8 ماهه ابتدایی سال 69.438.428 ریال بوده که در آذرماه با رشد حدود 17 درصدی نسبت به میانگین به 81.246.250 ریال رسیده است.

10213aajam12971004.jpg

بهای تمام شده

ترکیب بهای تمام شده شرکت در جدول زیر نشان داده شده است:

93e9689jam7971004.jpg

همانطور که مشاهده میکنید مواد مستقیم مصرفی بیشترین سهم (حدود 70 درصد) بهای تمام شده را تشکیل می دهند که در شش ماهه ابتدایی سال با توجه به افزایش نرخها سهم مواد مصرفی در بهای تمام شده به 81 درصد افزایش یافت.

 

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان شرکت در جدول زیر نشان داده شده است.

0536f62jam8971004.jpg

شرکت در سال 1395 به ازای هرسهم سود 176 تومانی محقق ساخته که در سال 96 با رشد حدود 30 درصدی به 227 تومان رسیده است. شرکت در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 سود 484 ریالی به ازای هرسهم محقق کرده و در سه ماهه دوم توانسته با تحقق سود 897 ریالی سود 1381 ریال را برای شش ماهه به ثبت رساند.

صورت سود و زیان تحلیلی

  1. برآورد مقدار فروش برای شش ماهه دوم طبق مفروضات شرکت
  2. فرض نرخ فروش دلاری طبق آخرین گزارشات ماهانه منتشر شده در آبان ماه
  3. براورد مواد مصرفی طبق نسبت شش ماهه ابتدایی
  4. نرخ 262 دلار برای اتان و فرض نرخ دلاری سایر مواد مصرفی طبق شش ماهه اول
  5. فرض دلار 8000 تومان برای مواد مصرفی و فروش برای شش ماهه دوم
  6. رشد درآمد سرمایه گذاریها با توجه به رشد درآمدی در شش ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به سال گذشته
  7. رشد 20 درصدی هزینه های اداری، عمومی و فروش
  8. رشد 20 درصدی دستمزد و رشد 25 درصدی هزینه های سربار نسبت به سال گذشته

888fd59jam9971004.jpg

همانطور که مشاهده میکنید با فرض دلار 8000 تومان برای ادامه سال برای فروش و بهای تمام شده محصولات، سود هر سهم تا 300 تومان افزایش خواهد یافت.

 

مدیریت واحد سرمایه گذاری و آموزش