عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/04


حفارس:

 سهم با تشکیل یک الگوی مثلث حمایت های داینامیک بالاتر زده و در سقف مهم 11400 حدودی هر بار واکنش  منفی داشته است و این نشان میدهد سهم میل به ریزش ندارد ولی این سقف هم مهم است. در نهایت به نظر میرسد در صورت تثبیت بالای این محدوده بتواند در تکمیل موج C از سناریوی محتمل رشد خوبی را تجربه کند. شاید نیاز به یک خبر خوب برای شروع روند صعودی دارد. معاملات سهم تحت نظر قرار گیرد.

مینا یوسفی