عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/10/05


کلیات

شرکت پتروشیمی کرمانشاه در سال 1375 تاسیس و در سال 1390 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5200 میلیون ریال بوده و در طی چند مرحله به مبلغ 3529200 میلیون ریال رسیده است.

سهامداران

سهامدار اصلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان می باشد که مالکیت 46 درصدی سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد.

 

ظرفیت اسمی 

ظرفیت اسمی تولید آمونیاک در پتروشیمی کرمانشاه 396 هزار تن و اوره 660 هزار تن می باشد که 12 درصد کل ظرفیت تولید این محصول در کشور می باشد. تولید واقعی سال مالی 96 تولید آمونیاک 421 هزار تن و اوره 738 هزار تن بوده است.

 

مقایسه عملکرد شش ماهه و سه ماهه  96 و 97

پتروشیمی کرمانشاه در عملکرد شش ماهه 209 هزار تن آمونیاک و 366 هزار تن اوره تولید نموده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 3 درصدی همراه شده اند. مقدار فروش اوره جمعا 366 هزار تن بوده است که نسبت به 302 هزار تن در سال قبل با افزایش 21 درصدی همراه شده است. 59 درصد از فروش اوره صادراتی و مابقی فروش داخلی می باشد. بیشترین فروش داخلی به شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی صورت گرفته است که 24 درصد از فروش کل را به خود اختصاص داده است.

مبلغ فروش با رشد 118 درصدی از 2153 میلیارد ریال به 4665 میلیارد ریال در پایان شهریورماه 97 رسیده است. بهای تمام شده کالای فروش رفته رشد 47 درصدی داشته است و بالغ بر 1480 میلیارد ریال بوده است.

سود خالص نیز از 687 میلیارد ریال به 2565 میلیارد ریال افزایش یافته است. سود هر سهم در پایان شهریورماه 727 ریال محقق شده است که نسبت به 195 ریال در مدت مشابه سال قبل با رشد 273 درصدی همراه شده است.

 

 

 

 

 

عملکرد در پایان آبان ماه 97

در پایان آبان ماه پتروشیمی کرمانشاه 483 هزار تن اوره تولید و 413 هزار تن را به فروش رساند. تولید با کاهش 3 درصدی و فروش با افزایش 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

مبلغ فروش کل نیز با رشد 59 درصدی به رقم 4735 میلیارد ریال رسیده است. نرخ فروش اوره صادراتی در ابان ماه نسبت به مهرماه کاهش 16 درصدی داشته است و به 18462 هزار ریال رسیده است. نرخ فروش اوره صنعتی نسبت به مهر ماه رشد 23 درصدی داشته و به 14065 هزار ریال رسیده است.

 

 

 

 

 

مفروضات پیش بینی سود هر سهم مالی 97

میزان تولید و فروش اوره در شش ماهه دوم سال 349 هزار تن فرض گردید. نرخ دلار برای ادامه سال 85000 ریال و اوره 240دلار و نرخ خوراک 10 سنت فرض گردید. سایر موارد صورت و سود زیان بر اساس عملکرد سنوات قبل برآورد گردید. ترکیب فروش به صورت 58 درصد صادراتی 35 درصد فروش به بخش کشاورزی و 7 درصد سایر فروش های داخلی در نظر گرفته شد.

با توجه به مفروضات فوق سود به ازا هر سهم 1500 ریال برآورد گردید.

 

 

زهرا صداقت