عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/08


کچاد و یک اصلاح در قالب موج 4 زمانبر/ به نظر میرسد اصلاح موج 4 هنوز پایان نیافته چون باید زمانبر تر باشد ولی  میتواند از محدوده  410-435 یک رشد موقت را در قالب b تجربه نماید. مقاومت های مهم پیش رو در بازه 3 ماهه: 555-655 مهم است. 

سهم مستعد واگرایی مثبت مخفی است و ار اس ای سهم نیز در محدوده اشباع فروش است لذا کم ریسک با دید میان مدت تلقی میگردد

 

 

مینا یوسفی