عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان (هرمز) و یک سناریو

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/10


بازدهی عالی این سهم و به روز رسانی روند میان مدت:  از کف کانال و حمایت 370 برگشته است مقاومت میان مدت 555/ 670 مهم است فعلا . در صورت عبور 850 در بلند مدت مهم است.

موج 5 هستیم و مادامی که کف کانال را نشکسته است روند صعودی است. نکته مثبت سهم در برگشت واگرایی مخفی مثبت است بین نمودار و اندیکارتور .

 

 

مینا یوسفی/ واحد سرمایه گذاری و آموزش