عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/11


ارفع را در طی یکسال گذشته در سناریوهای متفاوتی بررسی نموده ایم :

تحلیل های پیشین سهم:

a486219aaaaaaaaarfa.png

5cb3189arfa.png

 

 

 

حال در به روز رسانی  تحلیل:

برای سهم یک محدوده حمایتی حدودی گذاشتیم کهتا سقف 660 حدودی رشد نموده و پس از برخورد به سقف کانالیزه ای معتبر موج 4 از C را شروع کرده است. به نظر میرسد کف حمایت کنونی سهم 430-480 باشد و موج 4 باشیم. این موج اگر اتمام شده فرض شود وارد موج صعودی 5 شده ایم و مقاومت های مهم آن در صورت عبور از سقف قبلی  765 -945 میان مدت فعلا باید رصد گردد. واگرایی مثبت مخفی نیز داریم.

مینا یوسفی/ واحد سرمایه گذاری و آموزش