عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توليد نيروي برق دماوند (دماوند)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/16


دماوند در بازه زمانی کوتاه مدت 3 ماهه توانسته از 900 تومان تا 1700 تومان سود اوری داشته باشد.

 با شکست مقاومت مهم 1420 و تثبیت بالای آن به نظر شرایط تداوم رشد هنوز مهیا است.

مقاومت ها به ترتیب 1755 و 19600 و 2360 فعلا رصد گردد. موج c و ریز موج 3 از یک سناریوی محتمل هستیم. 

 شنیده ها حاکی از افزایش قیمت دماوند ناشی از حمایت حقوقی و بلوک آن توسط بانک دی می باشد که قیمت های متفاوتی برای آن میدهند. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش