عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/17


سمگا:

در سناریویی از کف قیمتی در حال تکمیل یک ایمپالس صعودی است و ریزموج 4 هستیم و اصلاحی میان مدت و زمانبر را در قالب الگوی مثلث تجربه نموده است: به نظر پس از تکمیل ریز موج e زمان زیادی برای یک رشد مناسب صرف نشود . حمایت یا حد ضرر را 390 داشته باشیم.

 

مقاومت های مهم در تکمیل ریز موج 5 شکست مثلث در 510 و تثبیت احتمالا با یک پولبک بالای این مقاومت/  هدف دوم مقاومتی سقف قبلی تاریخی 610 و سوم 785 است.

 

مینا یوسفی