عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس(زاگرس)بر اساس عملکرد شش ماه و برآورد سود سال 97 و سود سال 98

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/10/18


پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1377 با نام شرکت کالا آوران پتروشیمی تاسیس و به ثبت رسیده و در سال 1379 به شرکت پتروشیمی زاگرس تغییر نام داده است. در اواخر سال 1385 واحد اول تولید متانول و در سال 1388 واحد دوم آن به بهره برداری رسید. این شرکت با ظرفیت تولید 3.300.000 تن متانول و 7.365.600تن بخار در بین شرکتهای فعال در این صنعت در کشور رتبه اول را در اختیار دارد که این میزان برابر با تولید حدود 66% ظرفیت تولیدی متانول ایران و حدود 11% تجارت جهانی متانول را تشکیل میدهد.

سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس 3 میلیون ریال (شامل تعداد 300سهم 10,000 ریالی) بوده که طی چندین مرحله به مبلغ 2,400,000 میلیون ریال (2,400,000,000سهم 1,000 ریالی) افزایش یافته است.

همچنین وضعیت سهامداران در پایان سال مالی قبل و زمان تهیه گزارش به شرح زیر است:

اطلاعات مالی شرکت

اطلاعات مالی شرکت طی سالهای 1390 تاکنون به صورت جدول زیر ارائه شده است. حاشیه سود خالص حدود 45درصدی در شرایط خوب کشور و درصد تقسیم سود بالا در این شرکت از نکات مثبت صورتهای مالی این شرکت است.

 متانول

متانول یکی از مهمترین محصولات پتروشیمی است که در تولید بسیاری از کالاها مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به عنوان سوخت جایگزین و غیر قابل تغییر در وسایل نقلیه بکار میرود. با توجه به کمبود مناب انرژی در آینده مصرف مستقیم متانول در سوخت پاک (MTBE) و یا در تولید هیدروژن مصرفی پیل های سوختی ، بسیار مورد توجه قرار می گیرد. رویه معمول تولید متانول ، از بخار متان است که از تبدیل گاز طبیعی حاصل میشود که از دو روش تولید در فشار پایین و تولید درفشار بالا تهیه میشود. همبستگی شدید قیمت نفت و متانول در نمودار زیر کاملا مشهود است .

جایگاه شرکت در صنعت

طبق آمار منتشره توسط موسسه MMSA، در سال 2017، ظرفیت اسمی تولید متانول جهان بالغ بر 132 میلیون تن بوده است و همچنین تولید واقعی و مصرف واقعی 93 میلیون تن و تجارت جهانی در محدوده 26 میلیون تن می باشد که در شرایط فعلی کشور، توان تولید متانول 5 میلیون تن است که ایران در این بین 3.8% کل ظرفیت اسمی جهان را تشکیل میدهد.

پتروشیمی زاگرس توانایی تولید 66% تولید کشور و 11% تجارت جهانی را دارا است. وضعیت تولید متانول شرکتهای فعال این صنعت در کشور در شکل زیر ارائه شده است:

فروش

در سال 95 شرکت 3.211.354 تن متانول معادل 97% ظرفیت شرکت به فروش رسانده است که در سال 96 با کاهش 3درصدی به 3.106.130 تن رسیده است. با توجه به توضیحات شرکت در سه ماهه ابتدایی سال 57روز واحد تولید 2 شرکت در اورهال بوده و تولید در سه ماهه اول 97 با کاهش نسبی مواجه شده است. باتوجه به گزارشات ماهانه شرکت فروش 2.228.072 تن متانول به ثبت رسانده است.

مبلغ فروش

بیشترین وزن در فروش محصولات شرکت متعلق به متانول است که تقریبا بیش از 90% آن فروش صادراتی است. سال 96 با رشد 39درصدی نسبت به سال 95  44,337,549 میلیون ریال محصول به فروش رسیده است . این مبلغ در 9 ماهه ابتدایی سال 97 به 59,374,065 میلیون ریال رسیده است. این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل 115% رشد داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ جهانی متانول و نرخ ارز می باشد.

نرخ فروش

بر اساس اطلاعات یادداشت های توضیحی صورتهای مالی ، نرخ فروش متانول داخلی بر اساس نرخ تعیین شده در بورس انرژی و نرخ متانول صادراتی از نرخ جهانی متانول و نرخ ارز منتج می گردد. همچنین نرخ فروش بخار که بصورت داخلی به پتروشیمی مبین فروخته میشود معادل 70% نرخ فروش این محصول توسط پتروشیمی مبین به پتروشیمی زاگرس لحاظ شده است.

در گزارش 6 ماهه شرکت اعلام شده است که نرخ متانول صادراتی برای این دوره زمانی 391 دلار لحاظ شده است. این نرخ در دوره مشابه گذشته 293 دلار درنظر گرفته شده است. بنابراین نرخ ارز محاسباتی در 6 ماهه ابتدایی سال برای متانول صادراتی 65,388 ریال لحاظ شده است . این نرخ در توضیحات فعالیت 9 ماهه 71,458 ریال اعلام شده است که فروش متانول در دوره 9 ماهه 97 را 368 دلار ناشی میشود.

گزارش عملکرد تا پایان آذرماه

گزارش عملکرد 9 ماهه زاگرس نشان میدهد بجز آبان و آذر97 که مقدار فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل قریب به 70% رشد داشته است در مابقی ماه های سال در مقدار فروش تقریبا با کاهش مواجه بوده است اما مجموعاً با فروش 2,228,000 تنی نسبت به عملکرد 9 ماهه 96 با رشد ناچیزی مواجه بوده است.

یکی از مهمترین موارد در محاسبه سود شرکت تاثیرگذار است نرخ فروش متانول است. می توان گفت از خرداد ماه 96 تا آبان ماه 97 این نرخ  به تبع افزایش نرخ ارز و نرخ جهانی متانول به صورت فزاینده رشد داشته به طوریکه از 9,664,341 ریال به 30,309,659 ریال در ماه گذشته رسیده است. این درحالی است که در آذرماه با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت و متانول این نرخ به 21,659,522 ریال در هر تن کاهش یافت. لازم به ذکر است نرخ اعلامی توسط پتروشیمی زاگرس در این ماه بالاتر از نرخ اعلامی توسط شرکتهای فعال در این صنعت بوده است.

مبلغ فروش کل شرکت در سال 97 روندی افزایشی داشته است. در آبان ماه این مبلغ به 11,100,667 میلیون ریال رسیده است. در ماه گذشته این رقم 7,574,862 میلیون ریال اعلام شده است که ناشی از کاهش نرخ متانول است. در مجموع عملکرد 9 ماهه، فروش 59,720,922 میلیون ریال ثبت شده است که در مدت مشابه سال قبل 27,543,674 میلیون ریال بوده که 116% رشد را نشان می دهد.

بهای تمام شده

مواد مستقیم مصرفی 82% از بهای تمام شده را تشکیل میدهد . سربار تولید 17% و دستمزد مستقیم 1% از بهای تمام شده را به خود اختصاص داده اند. شکل زیر اجزای بهای تمام شده را نشان داده است:

مهمترین بخش بهای تمام شده که مواد مستقیم مصرفی است شامل گاز طبیعی و گاز اکسیژن است . با توجه به ظرفیت تولید متانول و بخار در هر سال به طور متوسط حدود 2,870,000میلیون متر مکعب گاز طبیعی به عنوان خوراک گاز و 1,260,000 میلیون مترمکعب اکسیژن مصرف می شود. خوراک گاز طبیعی در سال 96 و 6 ماهه ابتدایی 97 با نرخ 11سنت با دلار مبادلاتی درنظر گرفته شده است. این نرخ برای اکسیژن مصرفی معادل میانگین نیمه نخست سال جاری منظور گردیده است. 

مفروضات تحلیلی سال 97

  •  فروش

میزان فروش شرکت با توجه به تعطیلی 57روزه واحد 2 تولید متانول شرکت معادل 94% ظرفیت تولیدی در حدود 3,100,000 تن متانول برای سال مالی جاری درنظر گرفته شده است.

با لحاظ قیمت جهانی نفت و کاهش شدید نرخ جهانی متانول در هفته های اخیر برای سه ماهه پایانی سال جاری متانول 250دلاری و نرخ ارز 80,000 ریالی لحاظ گردیده است. نرخ بخار نیز میانگین عملکرد 9 ماهه ابتدایی سال درنظر گرفته شده است .

  • هزینه ها

در بهای تمام شده نرخ مصرف گاز خوراک مصرفی برای نیمه دوم سال جاری 11 سنت و نرخ مصرف اکسیژن 5,000 ریال به ازای هر متر مکعب درنظر گرفته شده است. نرخ دلار 80.000 ریال برای خوراک گاز لحاظ شده است.

در محاسبه هزینه اداری،عمومی و فروش با توجه به برآورد شرکت و اعمال تحریم های وضع شده هزینه حمل برای 6ماهه دوم سال جاری در محدوده 44 دلار درنظر گرفته شده است.

با توجه به اعلام شرکت در سال مالی جاری مبلغ 1,000,000 میلیون ریال تسهیلات ریالی 18% دریافت می گردد. مبلغ 90,000 میلیون ریال به عنوان هزینه مالی در نیمه دوم سال در این تحلیل لحاظ گردیده است.

درآمد ناشی از تسعیر ارز در خالص درآمد(هزینه) متفرقه 6 ماهه درنظر گرفته شده است. این مقدار بدون تغییر برای کل سال منظور شده است.

مفرضات تحلیلی سال 98

  • فروش

مقدار فروش متانول برای سال مالی 98 در محدوده 95% ظرفیت تولیدی معادل 3,135,000 تن در نظر گرفته شده است. مقدار فروش بخار نیز 95% میانگین فروش سالهای قبل منظور گردیده است.

نرخ فروش متانول در جدول صورت سود وزیان تحلیلی برای سال مالی 98 به طور میانگین 280دلار درنظر گرفته شده است. برای محصول بخار نیز میانگین سال های قبل منظور گردیده است. نرخ دلار در محاسبات این تحلیل 85,000 ریال لحاظ شده است. تحلیل حساسیت نرخ ارز و نرخ متانول جهانی برای استفاده مطالعه کنندگان در بخش آخر ارائه شده است.

  • هزینه

نسبت مصرف گاز و اکسیژن به متانول فروش رفته نسبت به سال مالی 97 تغییری نداشته است. نرخ خوراک گاز برای تولید محصولات 11 سنت و نرخ ارز 85,000 ریال لحاظ شده است. همچنین نرخ اکسیژن مصرفی در سال 98 با 30% افزایش نسبت به سال مالی جاری بصورت ریالی درنظر گرفته شده است.

هزینه حمل برای سال مالی 98 به طور میانگین 40دلار در نظر گرفته شده است.

هزینه های متفرقه اعم از دستمزد و سربار به طور متوسط 20% افزایش یافته است.

مبلغ 180,000 میلیون ریال به عنوان هزینه مالی تسهیلات دریافتی احتمالی در سال جاری منظور گردیده است.

صورت سود وزیان

عملکرد 6 ماهه ابتدایی سال جاری و پیش بینی سال مالی جاری و سال مالی 98 در جدول زیر ارائه شده است:

d1efbb11.jpg

در سال 95 شرکت سود 3,973 ریال به ازای هر سهم را به دست آورده است. این مبلغ در سال 96 با توجه به افزایش نرخ و فروش محصولات با رشد بیش از 100% به 8,124 ریال افزایش یافته است. در سه ماهه ابتدایی این رقم 1,811 ریال اما در 6 ماهه ابتدایی 9,053 ریال به ازای هر سهم به ثبت رسیده است. سود عملیاتی هر سهم در 6 ماهه ابتدایی سال جاری 8,560 ریال بوده است. با توجه به مفروضات مذکور در این تحلیل سود هر سهم سال مالی جاری 15,176 ریال پیش بینی شده است. 

پیش بینی سود هر سهم با توجه به مفروضات مذکور ، شرایط کنونی بازار داخلی و بین المللی ، چشم انداز اقتصاد جهانی صورت پذیرفته است . هرگونه تغییر در این موارد پیش بینی ها را دستخوش تغییر می نماید. 

تحلیل حساسیت سود هر سهم سال مالی 98

سید امیر اعتمادی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش