عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بيمه ميهن (ميهن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/26


بیمه میهن


دو کانالیزه برای سهم در نظرگرفتیم. یکی بلند مدت تر و نزولی . یکی میان مدت تر و صعودی که اواخر راه شکل گرفته است

کف قیمتی 80 به نظر میرسد اعتبار خوبی دارد. و حد ضرراست. سهم میتواند در سناریویی در تکمیل موج 

که خود احتمالا سه موجیY است. به مقاومت 120 و نهایتا با شکست آن میان مدت 145 نزدیک گردد   .

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش