عنـوان تحلیل : صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/29


صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا)

یک حمایت معتبر برای سهم در حوالی 600 داریم با رعایت این محدوده به عنوان حدضرر می توان  به رشد سهم در قالب موج 5  تا سقف قبلی و در صورت تداوم تقاضا و مخابره اخبار خوب ازادسازی قیمت فروش اوره نهایتا 890 پله بعدی امیدوار بود.


(آزادسازی یا افزایش قیمت در نرخ اوره داخلی  :
آزاد سازی اوره ای ها در دولت جمع بندی شده و مراحل اخر هست سهم های اوره ساز پتانسل سود سازی بیشتر را دارند...
کرماشا و شیراز بیشترین تاثیر را از آزاد سازی نرخ اوره خواهند برد شیراز بالاترین بهای تمام شده را میان اوره سازان دارد بنابراین در صورت آزاد سازی میتواند تعدیل با اهمیتی را بدهد.
کرماشا هم به دلیل سهم فروش بالا از اوره حمایتی میتواند تعدیل خوبی را بدهد.)


 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش