عنـوان تحلیل : پالايش نفت تبريز (شبريز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/10/29


شبریز


شبریز در تکمیل ریز موج 4 در برخورد به حمایت معتبر  1350 تومان  واکنش نشان داده و شاهد تقاضا در سهم هستیم.

انتظار میرود با رعایت این محدوده به عنوان حد ضرر که احختمالا دیگر این قیمت را نخواهد دید سهم بتواند موج صعودی را تجربه نماید.  یا 4 همین جا تمام شده یا این اصلاح a از 4  خواهد بود.


در نهایت دو مقاومت مهم سقف قبلی و 3300رصد گردد.


مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش