عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)بر اساس عملکرد 9 ماهه و برآورد سود سال مالی 97

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/11/02


 

آهن و فولاد ارفع (ارفع)

 شرکت آهن و فولاد ارفع در سال 1383 بصورت سهامی خاص تأسیس شد و به ثبت رسید در سال 1392 شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر پیدا کرد و با نماد ارفع در بازار دوم فرابورس به ثبت رسید.

 این شرکت دارای دو واحد مجزای تولید آهن اسفنجی و شمش فولادی در سایت واقع در اردکان یزد می باشد. ظرفیت اسمی هر یک از این واحدها تولید 800.000 تن در سال است. ظرفیت واحد اسفنجی به تنهایی پاسخگوی نیاز واحد فولاد شرکت نمی باشدو لذا شرکت برای تأمین آهن اسفنجی مورد نیاز اقدام به خرید از بازار داخلی می نماید که هزینه آن در مقایسه با بهای تولید شرکت قابل توجه می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

 سرمایه شرکت 4.000.000 میلیون ریال رسیده است. ترکیب سهامدارن به شرح ذیل می باشد:

88f38b3arfa971102.jpg

  باتوجه به نیاز شرکت افزایش سرمایه از 4,000 میلیارد ریال به 6,000میلیارد ریال در حال تحقق است .

ریسکها و عوامل موثر بر شرکت

  ریسک نوسان نرخ بهره و نرخ ارز به دلیل اینکه همچنان قسمتی از تسهیلات ارزی شرکت به مبلغ حدود 19 میلیون یورو تعیین تکلیف نهایی نشده است.

  ریسک کاهش قیمت محصول به دلیل کاهش مصرف فولاد در داخل کشور ناشی از تأثیرات اجرای پروژه های عمرانی، رکود در بخشهای مصرف کننده فولاد و نوسانات قیمتهای جهانی.

  محدوديت ايجاد شده در استفاده از درآمد ارزي حاصل از صادرات محصول از يك طرف و افزايش هزينه ها به دليل افزايش قابل توجه نرخ ارز در معرض نوسان شديد قرار دارد)  .بدليل نوسانات داخلي وخارجي در سطح عمومي قيمتها و تاثيرات تورمي ناشي از افزايش نرخ ارز و تورم در بازارهاي تامين نهاده هاي توليدي. )

  بدليل تنگناهاي اقتصادي ، شركت و ساير بنگاههاي اقتصادي در تامين مالي و مشكلات ناشي از فروش صادراتي محصول و استفاده از ارز حاصله ، ريسك بازگشت مطالبات و همچنين تنگناي نقدينگي وجوداز افزایش نرخ ارز و تورم در بازارهای تأمین نهاده های تولیدی.

وضعیت مقداری فروش

  در جدول زیر وضعیت مقدار فروش محصولات شرکت به تفکیک فروش داخلی و فروش صادراتی نشان داده شده است:

2fe0e39arfa2971102.jpg

a8c737farfa3971102.jpg

  همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال 1395 در مجموع 715.121 تن شمش فولادی خود را به فروش رسانده که کل این مقدار بصورت داخلی به فروش رفته است.

  در سال 1396 مقدار فروش شرکت با 10 درصد افزایش به 782.734 تن رسیده که از این مقدار 61 درصد بصورت داخلی و مابقی بصورت صادراتی به فروش رفته است.

 در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 205.012  تن بوده که 54 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است .

 در شش ماهه ابتدایی سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 414.010 تن بوده که 70 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است و درنتیجه در سه ماهه دوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 208.998 تن بوده که 85 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است .

  درنه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 612.414 تن بوده که 80 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است و درنتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 198.404 تن بوده که کل این مقدار بصورت داخلی به فروش رسیده است.

وضعیت مبلغ فروش

  در جدول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک درآمد کسب شده از بازارهای داخلی و صادراتی نشان داده شده است.

b99249earfa4971102.jpg

2cb412barfa5971102.jpg

  در سال مالی 1395 مبلغ فروش شرکت 902 میلیارد تومان بوده که از فروش داخلی حاصل شده است.

 در سال مالی 96 مبلغ فروش شرکت با افزایش 48 درصدی به 1340 میلیارد تومان رسید که 54 درصد داخلی و 46 درصد از فروش صادراتی بدست آمده است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری 450 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 56 درصد مربوط به فروش داخلی و 44 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است .

در شش ماهه ابتدایی سال مالی جاری 1062میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 75 درصد مربوط به فروش داخلی و 25 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است درنتیجه در سه ماهه دوم سال مالی جاری 620 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 89 درصد مربوط به فروش داخلی و 11 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات  بوده است .

در نه ماهه ابتدایی سال مالی جاری 1770 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 85 درصد مربوط به فروش داخلی و 15 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است در نتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری 645 میلیارد تومان درآمد کسب شده که از فروش داخلی حاصل شده است .

 

وضعیت تولید و فروش ماهانه

 شرکت در دی ماه موفق به تحقق 362 میلیارد تومان درآمد شده است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون 2069 میلیارد تومان فروش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 975 میلیارد تومان بوده است .

f0e15e12222.jpg

 از لحاظ مقداری، شرکت در آذر ماه 132.648 تن شمش فولادی خود را فروخته است در ماه گذشته شرکت 63 هزارتن فروخته بود از ابتدای سال مالی تا کنون مجموع مقدار فروش شرکت 745 هزار تن بوده و در مدت مشابه سال گذشته شرکت 620 هزار تن فروخته است.

 

 نرخ فروش شمشd9ee5324444.jpg بیلت صادراتی در دی ماه افزایش ناچیزی داشته است و تماماً بصورت داخلی به فروش رفته است.

68c016f3333.jpg

بهای تمام شده

 در جدول زیر بهای تمام شده شرکت نشان داده شده است:

24c7fbfarfa6971102.jpg

 همانطور که مشاهده می کنید مواد مستقیم و سربار تولید بیشترین سهم از بهای تمام شده را تشکیل می دهند.

گندله

 گلوله های تولید شده از نرمه سنگ آهن و سایر مواد افزودنی است که نخست خام و سپس پخته و سخت می شود و برای احیا به روش سنتی تولید آهن در کوره بلند و یا روشهای متعدد احیای مستقیم به کار می رود. گندله مورد نیاز شرکت برای تولید آهن اسفنجی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که جنب کارخانه واقع شده خریداری می شود.

 نرخ خرید گندله با توجه به قرارداد منعقده با چادرملو بر اساس 21.5 درصد میانگین نرخ فروش شمش فولاد خوزستان بعلاوه 100 ریال هزینه حمل برای هر کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

 برای تولید یک تن آهن اسفنجی در حدود 1.5 تن گندله نیاز است.

صورت سود و زیان

b5959e7arfa7971102.jpg

 صورت سود و زیان شرکت در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی 95 مبلغ 235 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است در سال مالی 96 سود خود را با افزایش قابل توجه 185 درصدی به 669 ریال رسانده است و  در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 311 ریال سود به ازای هر سهم و در شش ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 940 ریال سود به ازای هر سهم و در سه ماهه دوم سال مالی 97 مبلغ 629 ریال سود به ازای هر سهم  و در نه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 1468  ریال سود به ازای هر سهم  و همچنین در سه ماهه سوم سال 97 مبلغ 528 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردانیده است .

 

مفروضات تحلیلی

1. برآورد مقدار فروش طبق مفروضات شرکت

2. برآورد نرخ خرید گندله بر اساس 21.5 درصد نرخ شمش فخوز

3. فرض نسبت 1.4 برای تبدیل گندله به آهن اسفنجی

4. فرض نسبت تبدیل سایر مواد به محصول طبق سال 96

6. رشد 40 درصدی سربار نسبت به سال گذشته

7. رشد 20 درصدی هزینه های عمومی، اداری.

8. نرخ ارز 8000 تومان برای باقی مانده سال

9. نرخ شمش 350 دلار

6ccecdearfa8971102.jpg 

 همانطور که مشاهده میکنید با توجه به اینکه فروش شرکت و بهای تمام شده آن تحت تأثیر نرخ شمش و نرخ ارز می باشد تغییرات نرخ ارز تأثیر به سزایی بر سود هر سهم گذاشته است . سود شرکت باتوجه به پیش بینی حاصله نسبت به سال 96 حدود 185 درصد رشد داشته است و با توجه به در نظر گرفتن افزایش سرمایه  شرکت از4000 میلیارد ریال به 6000 میلیارد ریال سود پیش بینی شده برابر 1.275 ریال می باشد.

 

زهرا رجبی

واحد سرمایه گذاری و آموزش