عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/24


وتوکا/ بروز رسانی

پس از اتمام موج 4 یک رشد میان مدت را سهم در قالب 5 از 5 دارد تکمیل میکند.حجم قابل توجهی امروز خورده است و به نظر میرسد با رعایت حد ضرر  165 تومان که بعید است به این قیمت برسد سهم میتواند با شکست سقف تاریخی به  210 تومان به 250 تومان نزدیک گردد.

 

 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش