عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال وبيمه - سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/11/30


وبیمه / میان مدت

کف حمایتی کانال را داریم حد ضرر اشاره شده

انتظار شروع  موج 5 از یک  ایمپالس  در روند صعودی میرود. 757 و 900 مقاومت ها رصد گردد.

  

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش