عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) بر اساس عملکرد نه ماهه و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 97

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/12/01


 61e586cdownload.jpg

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ١٣٦٩تحت شماره ٨٧٤١ دراداره ثبت شرکتها و مالكيت صنعتي اصفهان به ثبت رسيده و بعنوان دستگاه بهره بردار طرح مجتمع فولاد مبارکه درتاريخ اول فروردين سال ٧٢وارد مرحله بهره برداري گرديده و فعاليت خود را آغاز نموده است .شرکت فولاد مبارکه بعنوان بزرگترین تولید کننده فولاد کشور و دارای سهم ۵۰ درصدی از تولید این محصول، از بزرگترین واحدهای صنعتی داخلی است. تولیدات این شرکت عمدتا ورق گرم و ورق سرد هستند.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت 7.500.000 میلیون ریال رسیده است. ترکیب سهامدارن به شرح ذیل می باشد:

9fc3efaسرمایه.jpg

وضعیت مقداری فروش

در جدول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک درآمد کسب شده از بازارهای داخلی و صادراتی نشان داده شده است.

2b42f07مقدار فروش داخلی.jpg

7fc3970مقدار صادراتی.jpg

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال 1395 در مجموع 6198 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده است که 75 درصد در بازار داخلی و 25 درصد دیگر آن به کشورهای دیگر صادر شده است .

مقدار فروش شرکت در سال 96 با افزایش 13 درصدی نسبت به سال 95 به 6985 هزار تن رسیده که 82 درصد در بازار داخلی و 18 درصد دیگر آن به کشورهای دیگر صادر شده است  .

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 1806 هزار تن بوده که 82 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است .(به دلیل به تفکیک نبودن فروش داخلی از فروش صادراتی ما به نسبت سال 96 مبلغ کل را تفکیک کرده ایم . )

درشش ماهه اول سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 3580 هزار تن بوده که 81 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است و درنتیجه در سه ماهه دوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 1774 هزار تن بوده که 81 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است .

درنه ماهه اول سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 5152 هزار تن بوده که 86 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است و درنتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 1572  تن بوده است .

 

وضعیت مبلغ فروش

در جدول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت به تفکیک درآمد کسب شده از بازارهای داخلی و صادراتی نشان داده شده است :

7bbdba3مبلغ داخلی.jpg

54f2307مبلغ صادرات.jpg

 

در سال مالی 1395 مبلغ فروش شرکت 10108 میلیارد تومان است که 81 درصد داخلی و 19 درصد از فروش صادراتی بدست آمده است.   

در سال مالی 1396  مبلغ فروش شرکت با افزایش 56 درصدی به 15802 میلیارد تومان رسید که 83 درصد داخلی و 17 درصد از فروش صادراتی بدست آمده است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی جاری 4709 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 83 درصد مربوط به فروش داخلی و17 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است .

در شش ماهه اول سال مالی جاری 9810 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 83 درصد مربوط به فروش داخلی و 17 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است در نتیجه در سه ماهه دوم سال مالی جاری 5100 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 83 درصد مربوط به فروش داخلی و 17 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است.

 در نه ماهه اول سال مالی جاری 16151 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 87 درصد مربوط به فروش داخلی و 13 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است در نتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری 6341 میلیارد تومان درآمد کسب شده که حدود 94 درصد مربوط به فروش داخلی و 6 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است .

وضعیت تولید و فروش ماهانه

از لحاظ مقداری، شرکت در دی ماه 390 هزار تن خود را فروخته است که نسبت به ماه گذشته کاهش 22 درصدی را داشته است .از ابتدای سال مالی تا کنون مجموع مقدار فروش شرکت 5543 هزار تن بوده و در مدت مشابه سال گذشته شرکت 5672 هزار تن فروخته است.

1efb171مقدار ماهانه.jpg

شرکت در دی ماه موفق به تحقق 2015 میلیارد تومان درآمد شده است. مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون18167 میلیارد تومان فروش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع فروش شرکت 12472 میلیارد تومان بوده است که رشد 45 درصدی را شاهد هستیم .

8d7aee0مبلغ ماهانه.jpg

 

نرخ فروش محصولات گرم در دی ماه رشد 10 درصدی داشته است و نرخ فروش محصولات سرد در دی ماه نسبت به آذر ماه رشد 20 درصدی را داشته است .

 

344d67dنرخ ماهانه.jpg

04a315cنرخ سرد.jpg

 

بهای تمام شده

در جدول زیر بهای تمام شده شرکت نشان داده شده است:

2d3da45بهای تمام.jpg

همانطور که مشاهده می کنید مواد مستقیم و سربار تولید بیشترین سهم از بهای تمام شده را تشکیل می دهند.

صورت سود و زیان

eb49e53صورت سود و زیان.jpg

صورت سود و زیان شرکت در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی 95 مبلغ 277 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است در سال مالی 96 سود خود را با افزایش قابل توجه 190 درصدی به 804 ریال رسانده است و در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 219 ریال سود به ازای هر سهم و در شش ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 594 ریال سود به ازای هر سهم و نه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 932  ریال سود به ازای هر سهم محقق گردانید .

مفروضات تحلیلی

1. برآورد مقدار فروش طبق مفروضات شرکت

2. برآورد نرخ خرید گندله بر اساس 21.5 درصد و برای آهن اسفنجی51 درصد نرخ شمش فخوز

3. نرخ محصول گرم 46,750,000 ریال و نرخ محصول سرد 59,500,000 ریال

4. فرض نسبت تبدیل سایر مواد به محصول طبق سال 96

5. رشد 30 درصدی سربار نسبت به سال گذشته

6. رشد 20 درصدی هزینه های عمومی، اداری.

7. نرخ ارز 8500 تومان برای باقی مانده سال

8. نرخ شمش 360 دلار

ff1ab7dتحلیلی.jpg

 

همانطور که مشاهده میکنید با توجه به اینکه فروش شرکت و بهای تمام شده آن تحت تأثیر نرخ شمش و نرخ ارز می باشد تغییرات نرخ ارز تأثیر به سزایی بر سود هر سهم گذاشته است .سود شرکت باتوجه به پیش بینی حاصله نسبت به سال 96 حدود 67 درصد رشد داشته است.

 

زهرا رجبی

واحد سرمایه گذاری و آموزش