عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بيمه پاسارگاد (بپاس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/04


بپاس

حمایت 400
مقاومت ها: 465-570 رصد شود.

موج C از یک کارکشن هستیم. 5 موجی است و انتظار رشد سهم میرود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش