عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/12


وبشهر

حمایت مهمی سهم در محدوده 190 دارد که برای سهامدران باید حد ضرر قرار گیرد.
اصلاح قایل توجهی از پیک قیمتی 270 تا  180- 185 داشته است که به نظر میرسد همین کف معتبر برای سهم باقی بماند. در تکمیل موج B   با الگوی مثلث احتمالی  هستیم و با این سناریو پیش می رویم.
روند سهم تکمیل موج صعودی D اصلاح موقت E و سپس رشد تقاضا در سهم در قالب  موج بزرگ C خواهد بود.  مقاومت های مسیر:  220-237 و سقف قبلی 270 لحاظ شود.

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش