عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايران‌ ياساتايرورابر (پاسا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/15


پاسا

یک 5 موجی صعودی در حال تکمیل است.
روند شارپ گذشته به نظر تکرار شده و این رشد ادامه دار است. سقف قبلی و 745 بلند مدت رصد شود.
 حمایت ها: 245-280

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش