عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی تحلیل بنیادی شرکت باما (كاما)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1397/12/21


کلیاتی از کاما

شرکت باما سال مالی منتهی به اسفند ماه را داردسال تاسیس شرکت 1330 می باشد و در سال 1382 در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. .فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج،  فرآوری خاک معدنی و تولید کنسانتره، تبدیل به شمش ، فروش و صادرات  می باشد .

مصولات اصلی شرکت کنسانتره روی و سرب در شرکت باما و شمش روی و اکسید روی از طریق شرکت های زیر مجموعه است.

عمده محصولات به جهت صادرات است و باما دارای جایگاه دوم در میان شرکت های فعال داخلی می باشد.

 

نحوه تامین مواد اولیه شرکت باما:

 

 

برنامه تولید محصولات شرکت در سال 97

سهامداران :

ترکيب سهامداران عمده شرکت در تاریخ 1397.12.15 ، به شرح زیر میباشد:

 

 

عملکرد 11 ماهه کاما (وضعیت مقداری _ مبلغی و نرخ محصولات)

تولید 11 ماهه 97 شرکت کاما برابر با 170565 تن است در صورتی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با 161441 تن بوده است. مبلغ فروش شرکت در بهمن ماه 16 میلیارد تومان گزارش شده است . این رقم در ماه گذشته 5.7  میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان فروش محصولات اصلی شرکت درماه گذشته برابر با صفر گزارش شده است در حالی که این ماه فروش کنسانتره سولفوره سرب 966 تن و شمش روی 100 تن بوده است.

باما 192 میلیارد تومان از اول سال تا بهمن ماه فروخته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 27 درصدی همراه بوده است.

افزایش 195 درصدی فروش بهمن 97 در مقایسه با ماه گذشته و کاهش 43.7 درصدی فروش بهمن 97 در مقایسه با  بهمن 96  را شاهدیم. مقدار فروش شرکت در بهمن ماه با افزایش  31 درصدی به عدد 17311 تن رسیده است که16245 تن آن از محل فروش سایر تولیدات به دست آمده است. این رقم در ماه گذشته 13170 تن بوده است . میزان فروش ابتدای سال تا بهمن ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 5 درصد افزایش  به 157007 تن رسیده است.

نرخ فروش شمش روی بهمن ماه  ۲۶۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال بوده است.

لازم به توضیح است که بخشي از فروش سولفور روي به ميزان 10365 ميليون ريال مربوط به مقادير فروش ماههاي قبل ميباشد که براساس قرارداد با توجه نهايي شدن عيار و نرخ جهاني و رطوبت فاکتور نهايي آن صادر گرديده است.بخشي از توليدات کنسانتره سولفور روي جهت تبديل شمش روي از طريق پيمانکار استفاده شده (از ابتداي سال تاکنون مقدار 5752 تن )که مقدار منعکس در ستون توليد محصول شمش روي ناشي از تبديل کنسانتره روي به شمش روي ميباشد.

نرخ دلار رسمی در 9 ماهه 9 برابر با 34200 ریال بوده در حالی که در 9 ماهه 97 دلار نیمایی 42000 محاسبه شده است. دلار آزاد نیز در 9 ماهه 96 برابر با 40561 ریال گزارش شده در حالی که در مدت مشابه امسال برابر با 100000 است.

 

مقدار تولید و فروش شرکت:

مقدار تولید شرکت در سال 95 معادل 184347 تن بوده است این در حالی است که فروش شرکت معادل 172920 تن بوده است.

در سال 96 با کاهش 11 درصدی نسبت به سال گذشته شاهد تولید 163402 تن محصول بوده ایم که 162780 تن از آن فروش رفت.  

برنامه تولید امسال شرکت برابر با 169000 تن انواع محصولات بوده و پیش بینی شرکت از فروش سال 97 برابر با 155173 تن است. در نه ماهه 97 ، کل تولید شرکت 137543 تن بوده و مقدار فروش شرکت 126117 تن بوده است که 109945 تن از آن فروش داخلی بوده است.

کاهش مقداری فروش محصولات به خصوص در بخش صادرات را شاهدیم که عمده دلیل کاهش، مشکلات شرکت در صادرات محصولات و اشباع بازارهای موجود،تحریم های بین المللی و تورم و افزایش چشم گیر هزینه ها است.

در سال 95 حدود 81 درصد فروش شرکت داخلی بوده است . در سال 96 این رقم به 84 درصد رسیده است. در 9 ماهه 97  نیز 87 درصد فروش داخلی بوده است.

سایر محصولات شرکت باما در سال 95 معادل 75 درصد از کل تناژ شرکت بوده است .

سال 96 سایر محصولات 67 درصد را به خود اختصاص داده است و 9 ماهه81 درصد محصولات به لحاظ مقداری سایر تولیدات است.

 

 

مبلغ فروش شرکت

در سال 95 مبلغ فروش عملیاتی شرکت 1344146  میلیون ریال بوده است که حدود 93 درصد در آمد عملیاتی از محل فروش صادراتی است.

در سال 96 مبلغ فروش عملیاتی شرکت 1794928 میلیون ریال بوده که 83 درصد از فروش صادراتی بوده است و رشد بیش از 33 درصدی درآمد فروش و ارائه خدمات نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.

 و نهایتا ارزش فروش داخلی شرکت در 9 ماه سال 97  نیز مثل سال گذشته 90 درصد است که کنسانتره سولفورروی 48 درصد و کنسانتره سولفور سرب 35 درصد آن است که هر دو صادراتی است.

 

 

مواد اولیه و بهای تمام شده 

عمده مواد اولیه مصرفی تولید از استخراج از معادن شرکت با بهای تمام شده و خرید از معدن انگوران به قیمت جهانی تامین میگردد. کمبود خاک در معادن موجود و همچنین کاهش عیار خاک ، کاهش بارندگی و تاثیر تامین آب برای خطوط تولید و مقررات محیط زیستی در تامین مواد اولیه  مهم است.  

سال  95 و 96 مواد مستقیم مصرفی حدودا 67 درصد بهای تمام شده کل را شامل میشد . مبلغ بهای تمام شده 96 نیز نسبت به سال 95  حدود 31 درصد رشد داشته است.

 در 9 ماهه 97 نسبت مواد مصرفی مستقیم به بهای تمام شده کل به 94 درصد رسیده است. شرکت در ماهه 97 نسبت به مدت مشابه 96 کاهش بهای تمام شده را داشته از 636319 میلیون ریال با کاهش 67865 میلیون ریالی  به 568454 میلیون ریال رسیده است. حدود 11 درصد کاهش در بهای تمام شده.

در گزارش اخیر، شرکت برآورد بهای تمام شده سال 97 کاما را چیزی حدود 600-700 میلیارد ریال پیش بینی کرده است. علت آن کاهش میزان فروش است.   

 

صورت سود و زیان

هزینه های اداری و فروش 9 ماهه 97 برابر با  130802 میلیون ریال است که در مدت مشابه سال گذشته 87686 میلیون ریال بوده است. 49 درصد افزایش هزینه را نشان میدهد.

خالص فروش شرکت در 4سال اخیر افزایشی بوده است.

بهای تمام شده کالای فروش رفته امسال کمتر از سال گذشته برآورد شده است.

روند افزایشی در سود ناخالص شرکت داشته ایم.

سود عملیاتی شرکت نیز روند صعودی داشته است.

حاشیه سود ناخالص روند افزایشی داشته است. در سال 95 برابر با 45 درصد بوده در سال 96 به 46 درصد رسیده و 9 ماهه امسال  66 درصد شده است.

حاشیه سود عملیاتی شرکت با روند صعودی در سال 95 معادل 37 درصد بوده در سال 96 به 39 درصد رسیده و 9 ماهه امسال 68 درصد شده است.

حاشیه سود خالص نیز با روند رو به رشد در دو سال گذشته به ترتیب 41 و48 درصد بوده  و 9 ماهه امسال 72 درصد شده است.

سود هر سهم بر اساس سرمایه 1000 میلیارد ریال محاسبه شده است.

بازده دارایی های شرکت در دو سال گذشته به ترتیب 44.6 و 45.8 و امسال به 59.1 درصد افزایش یافته است.