عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/12/27


شیران

در ادامه روند رشد سهم از کف حمایتی کانال در قالب موج 3  از C پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود 60 تومانی به ازای هر سهم با 7 درصد مثبت بازگشایی شد و ادامه روند رشد را طی میکند.
انتظار میرود این رشد ادامه دار باشد چون طبق سناریو موج 3 هستیم. حدضرر بگذارید و مقاومت ها را پله ای دنبال نمایید.
واگرایی مثبت مخفی در ار اس ای نیز تایید این رشد بوده است
.

 

 

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش