عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/01/21


حکشتی:

 

وضعیت نموداری سهم برای بازه میان مدت مطلوب است.

در حال تکمیل اخرین ریز موج از سناریوی کارکشن است. موج B به صورت مثلث انقباضی در حال تشکیل می باشد و با اتمام e از آن یک رشد میان مدت برای سهم داریم.

شکست 500 و تثبیت بالای آن شرایط رشد بیشتر را برای سهم در قالب 5 موجی C فراهم می آورد.

 

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش