عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1398/01/26


وغدیر

 

در مسیر صعودی بلند مدت وغدیر از کف حمایتی کانال در 145 رشد کوتاه مدتی را آغاز نموده است که در قالب 5 از 5 می باشد.

همگام با بازار و کمی کند تر توانسته است به سقف قبلی نزدیک گردد.
220 برای سهم عدد مهمی است که در صورت شکست آن می تواند به اهداف بالاتر 255 و سقف کانال دست یابد. باید روند معاملات و عرضه و تقاضای سهم در محدوده مقاومت رصد شود.

 

 

مینا یوسفی / واحد سرمایه گذاری و آموزش