عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت فولاد هرمزگان (هرمز) و پیش بینی سود سال مالی منتهی به 29 اسفند 98

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1398/02/21


89dcb2bdownload.jpg

 

شركت فولاد هرمزگان جنوب

شرکت فولاد هرمزگان جنوب )سهامی عام( ابتدا در تـاريخ 26/05/1390 تحت شمارة 12886 به صورت يک شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهاي بندرعباس به ثبت رسيد و سپس طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 10/07/1392 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبديل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرابورس ايران پذيرفته گرديد. شرکت فوالد هرمزگان دومين کارخانه بزرگ توليد فولاد بعد از انقلاب ، در کنار خليج نيلگون هميشه فارس در زمينی به مساحت 96 هکتار در 13 کيلومتري غرب شهر بندرعباس و در منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدنی و فلزي خليج فارس واقع شده است که با وجود اين شرکت استان هرمزگان به قطب سوم فولاد کشور تبديل گرديده است. از مهم ترين ويژگی هاي اين شرکت مجاورت با آب هاي نيلگون خليج هميشه فارس جهت دسترسی آسان به آب هاي آزاد ، نزديکی به مخازن عظيم گاز عسلويه، مجاورت با ذخاير سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندري شهيد رجايی و حمل و نقل جاده اي و ريلی می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران

0ae826csahmdaran.jpg

وضعیت مقداری فروش

در جدول زیر وضعیت مقدار فروش محصولات شرکت نشان داده شده است:

همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال 1395 در مجموع 1317 هزارتن از محصولات خود را به فروش رسانده که از این مقدار 24 درصد بصورت داخلی و 76 درصد بصورت صادراتی به فروش رفته است.

 در سال 1396 مقدار فروش شرکت با 25 درصد افزایش به 1640 هزارتن رسیده که از این مقدار 33 درصد بصورت داخلی و مابقی بصورت صادراتی به فروش رفته است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مجموع مقدار فروش شرکت 277 هزار تن رسیده که از این مقدار 32 درصد  در بازار داخلی و 68 درصد به کشورهای دیگر صادر شده است.

در شش ماهه ابتدایی سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 729 هزار تن بوده که 43 درصد دربازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادرشده است و درنتیجه در سه ماهه دوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 452 هزار تن بوده که نسبت به ماهه اول رشد 63 درصدی داشته است .

 درنه ماهه اول سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 995هزارتن بوده که 50 درصد در بازار داخلی و مابقی به کشورهای دیگر صادر شده است و درنتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری مجموع مقدار فروش شرکت 265 هزارتن بوده که نسبت به 3 ماهه دوم کاهش 41 درصدی داشته است .

در سال 1397 مقدار فروش شرکت با 13 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 1418 هزارتن رسیده است درنتیجه در 3 ماهه پایانی سال فروش شرکت 424 هزارتن بوده که نسبت به سه ماه قبل رشد 60 درصدی داشته است .

وضعیت مبلغ فروش

در جدول زیر وضعیت مبلغ فروش شرکت نشان داده شده است:

در سال مالی 1395 مبلغ فروش شرکت 1528 میلیارد تومان بوده که 26 درصد داخلی و 74 درصد از فروش صادراتی حاصل شده است.

در سال مالی 96 مبلغ فروش شرکت با افزایش 80 درصدی به 2748 میلیارد تومان رسید که 32 درصد داخلی و 68 درصد از فروش صادراتی بدست آمده است.

در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97 شرکت 574 میلیارد تومان فروش داشته حدود 30 درصد مربوط به فروش داخلی و 70 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است .

در شش ماهه اول سال مالی 1397شرکت 1657 میلیارد تومان فروش داشته حدود 42 درصد مربوط به فروش داخلی و 58 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است در نتیجه در سه ماهه دوم سال مالی 97 شرکت 1082 میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به سه ماهه اول رشد 88 درصدی داشته است که علت آن افزایش نرخ و مقدار فروش محصولات تواماً بوده است .

 در نه ماهه اول سال مالی جاری 2487 میلیارد تومان درآمد کسب شده حدود 49 درصد مربوط به فروش داخلی و 51 درصد مربوط به فروش صادراتی محصولات بوده است در نتیجه در سه ماهه سوم سال مالی جاری 829 میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به سه ماهه قبل کاهش 23 درصدی داشته است .

وضعیت تولید و فروش ماهانه

شرکت درفروردین ماه موفق به تحقق 471 میلیارد تومان درآمد شده است. مجموع فروش شرکت در سال مالی 97 ، 3726 میلیارد بوده است. این در حالی است که درسال 96مجموع فروش شرکت 2769 میلیارد تومان بوده است .

از لحاظ مقداری، شرکت در فروردین ماه 149.114 تن از محصولات خود را فروخته است در سال مالی 97 مجموع مقدار فروش شرکت 1418 هزار تن بوده و در سال 96 شرکت 1696 هزار تن فروخته است.

dba6feaکل مقدار.jpg

نرخ فروش شمش اسلب در فروردین ماه نسبت به اسفندماه رشد 6 درصدی داشته است .

بهای تمام شده

در جدول زیر بهای تمام شده شرکت نشان داده شده است:

52e2505بهای.jpg

همانطور که مشاهده می کنید مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید بیشترین سهم از بهای تمام شده را تشکیل می دهند.

صورت سود و زیان

f0e5876sodoziyan.jpg

صورت سود و زیان شرکت در جدول بالا نشان داده شده است همانطور که مشاهده می کنید شرکت در سال مالی 95 مبلغ 1108 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرده است در سال مالی 96 مبلغ 252 ریال سود ب ازای هر سهم محقق کرده است و در سه ماهه ابتدایی سال مالی 97مبلغ 78 ریال سود به ازای هر سهم  و در شش ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 239 ریال سود به ازای هر سهم و نه ماهه ابتدایی سال مالی 97 مبلغ 953 ریال سود به ازای هر سهم محقق گردانیده است .

مفروضات تحلیلی

1. برآورد مقدار فروش سال 98 طبق سال 97

2. فرض نسبت تبدیل سایر مواد به محصول طبق روند گذشته

3. نرخ شمش 400 دلار

4. نرخ گندله 23% نرخ شمش

5. رشد 30 درصدی سربار و مواد مستقیم نسبت به کارشناسی سال 97

6. رشد 25 درصدی هزینه های عمومی، اداری.

7. نرخ ارز 11000 تومان

2c5388ftahlili.jpg

همانطور که مشاهده میکنید کارشناسی سود سال 97 مبلغ 1110 ریال می باشد و برای سال 98 سود هر سهم با 1312 ریال پیش بینی شده است.

علت افزایش سایر درآمد های عملیاتی در سال 97به دلیل سود تسعیر ارز مطابق گزارشات اخیر شرکت می باشد.

تحلیل حساسیت Eps  با متغیر های نرخ شمش بیلت و نرخ دلار

008a409hasasiyat.jpg

به ازای هر 10000 ریال در نرخ دلار سود هرسهم  418 ریال افزایش می یابد .

به ازای هر 20 دلار در نرخ شمش بیلت سود هر سهم136ریال افزایش می یابد .

زهرا رجبی

واحد سرمایه گذاری و آموزش